آرشیو برچسب: هیچ خبر داری کان ترک پسر دوشم از ناز دگر بار چه آورد به سر با لب نوش آمد شب دوشین به سرای حلق

قاآنی قصاید قصیدهٔ شمارهٔ ۱۰۹ –

%d8%b4%d8%b9%d8%b1

قاآنی قصاید قصیدهٔ شمارهٔ ۱۰۹ – دلکا هیچ خبر داری کان ترک پسر دوشم از ناز دگر بار چه آورد به سر با لب نوش آمد شب دوشین به سرای حلقه بر در زد و برجستم و بگشودم در تنگ بگرفتمش اندر بر و بر تنگ دهانش آنقدر بوسه زدمکز دو لبم ریخت شکر گفت قاآنیا تا کی خسبی به ...

ادامه مطلب »
bigtheme