آرشیو برچسب: لارام دی درآمدم از در نامهیی آورد سر به مهر ز دلبر جستم و بگرفتم وگشودم و دیدم یار نوشتست کای

قاآنی قصاید قصیدهٔ شمارهٔ ۱۰۳ –

%d8%b4%d8%b9%d8%b1

قاآنی قصاید قصیدهٔ شمارهٔ ۱۰۳ – پیک دلارام دی درآمدم از در نامهیی آورد سر به مهر ز دلبر جستم و بگرفتم وگشودم و دیدم یار نوشتست کای ادیب سخنور خیز و مبوی ار به دست داری سنبل خیز و منوش ار بهکام داری ساغر آب بزن حجره را گلاب بیفشان برگ بنه خانه را شراب بیاور یار بخوان می ...

ادامه مطلب »
bigtheme