آرشیو برچسب: زارت صد خرقه به زناری وز روی تو در عالم هر روی به دیواری هر ذره ز خورشیدت گویای اناالحقی هر گ

4055: مولوی دیوان شمس غزلیات غ

%d8%b4%d8%b9%d8%b1

مولوی دیوان شمس غزلیات غ ای بر سر بازارت صد خرقه به زناری وز روی تو در عالم هر روی به دیواری هر ذره ز خورشیدت گویای اناالحقی هر گوشه چو منصوری آویخته بر داری این طرفه که از یک خم هر یک ز میی مستند این طرفه که از یک گل در هر قدمی خاری هر شاخ همیگوید من ...

ادامه مطلب »
bigtheme