آرشیو برچسب: د آستانت هرکه سر بر خاک میمالد غبارش چون سحر پیشانی افلاک میمالد گهر حل میکند یا شبنمی در پرده

32547: بیدل دهلوی غزلیات غزل شمارهٔ ۱۲۷

%d8%b4%d8%b9%d8%b1

بیدل دهلوی غزلیات غزل شمارهٔ ۱۲۷ به یاد آستانت هرکه سر بر خاک میمالد غبارش چون سحر پیشانی افلاک میمالد گهر حل میکند یا شبنمی در پرده میبیزد حیا چیزی بر آن رخسار آتشناک میمالد امل افسون بیباکیست در عبرتگه امکان بقدر ریشه مستی آستین تاک میمالد سخن بیپردهکمگوییدکاین افسانهٔ عبرت به گوشی تا خورد اول لب بیباک میمالد به ...

ادامه مطلب »
bigtheme