آرشیو برچسب: آثار نمیبینم من جز پردهٔ پندار نمیبینم من از بس که به قعر نیستی در رفتم گم گش

bigtheme