%d8%b4%d8%b9%d8%b1

15473: صائب تبریزی دیوان اشعار گزیدهٔ غ

صائب تبریزی دیوان اشعار گزیدهٔ غ
زهی رویت بهار زندگانی
به لعلت زنده نام بینشانی
دو روزی شوق اگر از پا نشیند
شود ارزان متاع سرگرانی
بدآموز هوس عاشق نگردد
نمیآید ز گلچین باغبانی
تجلی سنگ را نومید نگذاشت
مترس از دور باش لنترانی
شراب کهنه و یار کهن را
غنیمت دان چو ایام جوانی
اگر عاشق نمیبودیم صائب
چه میکردیم با این زندگانی
19998

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

bigtheme